Klienci indywidualni

  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych
  • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych
  • pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań
  • reprezentacja przed sądem w postępowaniach w sprawach pracowniczych
  • prowadzenie spraw rozwodowych i alimentacyjnych
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

Oferta Kancelarii