Расценки

Канцелярия обслуживает Клиентов как по индивидуальным и по одноразовым подрядам (н.п. оказание юридического совета), так по договорам о постоянном обслуживании. Вознаграждение работы канцелярии всегда согласуется индивидуально с каждым из клиентов. Факторами, которые принимаются в учет являются довольно сложные дела и неоднакратно необходимо приложение значительных усилий сотрудников канцелярии. Существуют нижеследующие модели расчетов:

 

почасовый тариф

постоянный гонорар (за ведение дела, за 1 месяц обслуживания, и т.п.)

гонорар + премия за итоги

Лиц, заинтересованных началом сотрудничества приглашаем проконтактироваться с секретариатом канцелярии для обсуждения деталей.

 

новости

Usprawnienie procedury administracyjnej – nowe reg

W dniu 1 czerwca 2017 roku wprowadzona została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania toczącego się przed organami administracyjnymi. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie p...

Read more

Ulga za złe długi - nowe regulacje

Nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT w przypadku niespłacenia należności z faktury przez kontrahenta (tzw. ulga za złe długi), obowiązują od początku 2013 r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami: Podatnik – wierzyciel nie ma obowiązku infor...

Read more

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

13-15.05.2013 r. w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) - cykl debat i spotkań z udziałem kilku tysięcy biznesmenów, przedstawicieli administracji, polityków i ekonomistów z całego świata. W blisko ...

Read more