Prawnicy

Jarosław Frey - radca prawny absolwent Uniwersytetu Śląskiego (2000 r.), aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dużych kancelariach obsługujących podmioty gospodarcze, klientów indywidualnych i podmioty administracji publicznej. Od 2010 r. prowadzi własną kancelarię radcowską, świadcząc wysokiej jakości usługi prawne w zakresie stałej obsługi prawnej firm, jak i pomocy prawnej w konkretnych sprawach klientów indywidualnych.

Radca prawny Jarosław Frey specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, prawie spółek handlowych, prawie pracy oraz prawie cywilnym (w tym prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rzeczowe i stosunki własnościowe), reprezentując swych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Radca Prawny Jarosław Frey odpowiada także za obsługę klientów zagranicznych kancelarii. Biegle włada językiem angielskim (certyfikat w zakresie języka angielskiego prawniczego -Cambridge ILEC) oraz posługuje się językiem rosyjskim i francuskim.

 

Daniel Mariak - odpowiedzialny za koordynację prac sekretariatu Kancelarii oraz kontakty z sądami i komornikami sądowymi. Doświadczenie zawodowe nabywał podczas pracy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu i w trakcie praktyk w kancelariach prawnych o zróżnicowanych specjalizacjach. Do jego zainteresowań zawodowych należy prawo własności intelektualnej, prawo pracy i prawo spółek handlowych. Opracowuje projekty opinii prawnych i pism procesowych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Uczestniczy w obsłudze podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

 

Współpraca:

Magdalena Durczok – radca prawny, specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego, prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi) oraz prawa karnego.

Kamil Wajda - radca prawny, specjalista w sprawach z zakresu prawa odszkodowań i ubezpieczeń (odszkodowania od sprawców wszelkich szkód w mieniu i ich ubezpieczycieli, odszkodowania od ubezpieczycieli za wypadki drogowe, szkody górnicze, doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych związanych z działalnością gospodarczą) oraz prawa przewozowego.

Marcin Rams - radca prawny, specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym i prawie dróg publicznych. Występuje na rzecz klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także zajmuje się obsługą zagranicznych klientów biznesowych. Szczegóły na: http://marcinrams.pl/

Aktualności

Usprawnienie procedury administracyjnej – nowe reg

W dniu 1 czerwca 2017 roku wprowadzona została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania toczącego się przed organami administracyjnymi. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie p...

Więcej

Ulga za złe długi - nowe regulacje

Nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT w przypadku niespłacenia należności z faktury przez kontrahenta (tzw. ulga za złe długi), obowiązują od początku 2013 r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami: Podatnik – wierzyciel nie ma obowiązku infor...

Więcej

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

13-15.05.2013 r. w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) - cykl debat i spotkań z udziałem kilku tysięcy biznesmenów, przedstawicieli administracji, polityków i ekonomistów z całego świata. W blisko ...

Więcej