Usprawnienie procedury administracyjnej – nowe regulacje

W dniu 1 czerwca 2017 roku wprowadzona została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania toczącego się przed organami administracyjnymi. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie praktyk charakteryzujących się partnerstwem pomiędzy podmiotami prywatnymi, a publicznymi.

Czytaj więcej...

Ulga za złe długi - nowe regulacje

Nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT w przypadku niespłacenia należności z faktury przez kontrahenta (tzw. ulga za złe długi), obowiązują od początku 2013 r.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami:

  • Podatnik – wierzyciel nie ma obowiązku informować dłużnika o zamiarze, a następnie o dokonaniu korekty naliczonego podatku VAT
  • Podatnik – wierzyciel musi zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dokonaniu korekty, jej wartości oraz przekazać dane dłużnika
  • Podatnik – dłużnik jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, jeżeli nie uregulował należności w terminie 150 dni od upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze VAT. Dokonanie korekty jest obowiązkiem bez względu na fakt skorzystania lub nieskorzystania przez wierzyciela z ulgi;
Czytaj więcej...

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

W Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) - cykl debat i spotkań z udziałem kilku tysięcy biznesmenów, przedstawicieli administracji, polityków i ekonomistów z całego świata. W blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów. Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. wzrostu gospodarczego, inwestycji zagranicznych w Polsce, rynku pracy oraz o roli Polski w Europie. Gaz łupkowy, energia jądrowa, polityka klimatyczna, a także inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne czy rozwój infrastruktury transportowej w Polsce - to niektóre z tematów poruszanych przez uczestników V Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Czytaj więcej...

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Czytaj więcej...

Kampania "Z radcą prawnym bezpieczniej!"

Startuje nowa kampania promocji zawodu i samorządu radców prawnych prowadzona przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Okręgowe Izby Radców Prawnych.

W ramach kampanii promowana będzie nowa wyszukiwarka radców prawnych, tj. narzędzie ułatwiające przyszłym klientom znalezienie odpowiedniego dla ich potrzeb radcy prawnego: www.rejestrradcow.pl.

Czytaj więcej...