Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2013 r., III CZP 57/12, podjeta w składzie siedmiu sędziów: T. Ereciński, J. Górowski, B. Myszka, H. Pietrzkowski, K. Pietrzykowski, K. Strzelczyk, D. Zawistowski