About Us

Frey law firm provides comprehensive legal services for individuals, businesses, and public authorities. Our head office is located in the city centre of Katowice, Poland.

Our firm has been built on solid foundations of extensive knowledge, versatility, reliability, and commitment to the principles of professional ethics. We ensure that our approach is tailored to each individual case and that adequate tools are employed. We are also committed to developing a friendly and loyal relationship with our Clients.

Jarosław Frey, owner and legal counsel, graduated from the University of Silesia in 2000 with a Master’s Degree in Law. He completed his legal training at the Regional Chamber of Legal Counsels in Katowice. Jarosław Frey has gained professional experience working for large law firms that provide legal assistance to businesses located in Silesia and companies operating in Poland and abroad. Working for law firms (including Kubisa, Walos, Wolnik i Partnerzy Spółka Adwokatów i Radców Prawnych) has given Jarosław Frey extensive experience in providing legal services to individuals and public authorities. Jarosław Frey is fluent in English (Cambridge International Legal English Certificate), and also speaks Russian and French.

News

Usprawnienie procedury administracyjnej – nowe reg

W dniu 1 czerwca 2017 roku wprowadzona została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania toczącego się przed organami administracyjnymi. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie p...

Read more

Ulga za złe długi - nowe regulacje

Nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT w przypadku niespłacenia należności z faktury przez kontrahenta (tzw. ulga za złe długi), obowiązują od początku 2013 r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami: Podatnik – wierzyciel nie ma obowiązku infor...

Read more

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

13-15.05.2013 r. w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) - cykl debat i spotkań z udziałem kilku tysięcy biznesmenów, przedstawicieli administracji, polityków i ekonomistów z całego świata. W blisko ...

Read more