Online-Rechtsberatungen

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, Online-Rechtsberatungen in Anspruch zu nehmen. Zu Ihrer Verfügung stellen wir ein Formular, mittels dem Sie eine Frage an uns richten können. Wir werden die Kosten der Beratung schätzen und Sie selbst werden entscheiden, ob Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.

Formular:

Tragen Sie die Zeichen aus dem Feld ein



News

Usprawnienie procedury administracyjnej – nowe reg

W dniu 1 czerwca 2017 roku wprowadzona została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania toczącego się przed organami administracyjnymi. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie p...

Read more

Ulga za złe długi - nowe regulacje

Nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT w przypadku niespłacenia należności z faktury przez kontrahenta (tzw. ulga za złe długi), obowiązują od początku 2013 r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami: Podatnik – wierzyciel nie ma obowiązku infor...

Read more

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

13-15.05.2013 r. w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) - cykl debat i spotkań z udziałem kilku tysięcy biznesmenów, przedstawicieli administracji, polityków i ekonomistów z całego świata. W blisko ...

Read more