Preise

Die Kanzlei betreut ihre Kunden sowohl im Rahmen individueller einmaliger Aufträge (z. B. Erteilung einer Rechtsberatung) als auch im Rahmen der Verträge über eine ständige Beratung in Rechtsfragen. Das Honorar für die Arbeit der Kanzlei wird immer individuell mit jedem Kunden vereinbart. Berücksichtigt wird dabei die Kompliziertheit der Sache und notwendiger Arbeitsaufwand der Mitarbeiter der Kanzlei. Annehmbare Abrechnungsmodelle:

  • Stundensatz

  • festes Honorar (für die Führung einer Sache, für einen Monat der Rechtsberatung usw.)

  • Honorar + Erfolgsprämie

Personen, die an der Aufnahme der Zusammenarbeit mit unserer Kanzlei interessiert sind, laden wir zum Kontakt mit dem Kanzleisekretariat ein, um Einzelheiten zu vereinbaren.

News

Usprawnienie procedury administracyjnej – nowe reg

W dniu 1 czerwca 2017 roku wprowadzona została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania toczącego się przed organami administracyjnymi. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie p...

Read more

Ulga za złe długi - nowe regulacje

Nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT w przypadku niespłacenia należności z faktury przez kontrahenta (tzw. ulga za złe długi), obowiązują od początku 2013 r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami: Podatnik – wierzyciel nie ma obowiązku infor...

Read more

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

13-15.05.2013 r. w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) - cykl debat i spotkań z udziałem kilku tysięcy biznesmenów, przedstawicieli administracji, polityków i ekonomistów z całego świata. W blisko ...

Read more