Lawyers

Jarosław Frey legal counsel, graduate of the University of Silesia (2000), trained at the Regional Chamber of Legal Counsels in Katowice. He has gained extensive professional experience working for large law firms that provide services to businesses, individuals, and public authorities. Since 2010, owner of a law firm providing high-quality legal services, including day-to-day legal support for businesses and legal assistance in specific matters for individuals.

Jarosław Frey specialises in providing legal services to businesses, commercial law, labour law, and civil law (including contract law, inheritance law, property law, and ownership), representing his Clients in proceedings before courts of law and administrative courts. Jarosław Frey is also responsible for providing assistance to foreign Clients. He is fluent in English (Cambridge International Legal English Certificate), and also speaks Russian and French.

Associates:

Marcin Dutkiewiczgeneral practice legal counsel, with particular focus on family law (divorce, child support, child care), consumer law, tourism law, and insurance matters.

Paulina Leszczyńska – in charge of the secretary’s office and contacts with regular Clients. She drafts pleadings, pre-trial pleadings, and pleadings in enforcement proceedings. She is responsible for our relations with English-speaking Clients. Student at the Faculty of Law of the University of Silesia (5th year).

Justyna Jabłeka – in charge of the timeliness of the work of the secretary’s office and contacts with courts and court enforcement officers. She drafts pleadings in small claims proceedings, pre-trial pleadings, and pleadings in enforcement proceedings. She is responsible for our relations with Russian-speaking clients. Student at the Faculty of Law of the University of Silesia (4th year). Graduate of the Faculty of Philology, University of Silesia, with a Bachelor’s Degree in Russian Studies.

Marcin Rams – trainee legal counsel (Regional Chamber of Legal Counsels in Katowice), specialises in civil and administrative law. Represents Clients in court proceedings, as well as provides assistance to foreign business Clients.

News

Usprawnienie procedury administracyjnej – nowe reg

W dniu 1 czerwca 2017 roku wprowadzona została nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe przepisy pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania toczącego się przed organami administracyjnymi. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie p...

Read more

Ulga za złe długi - nowe regulacje

Nowe regulacje dotyczące korekty podatku VAT w przypadku niespłacenia należności z faktury przez kontrahenta (tzw. ulga za złe długi), obowiązują od początku 2013 r. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami: Podatnik – wierzyciel nie ma obowiązku infor...

Read more

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

13-15.05.2013 r. w Katowicach odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) - cykl debat i spotkań z udziałem kilku tysięcy biznesmenów, przedstawicieli administracji, polityków i ekonomistów z całego świata. W blisko ...

Read more