ОФИС ЮРИСКОНСУЛЬТА

КАНЦЕЛЯРИЯ ЮРИСКОНСУЛЬТА

Канцелярия Фрей обеспечивает комплексными услугами частные лица, предприятия и единицы публичной администрации. Наш зарегистрированный офис расположен в городе Катовице.

О Канцелярии

Kancelaria radcy prawnego Frey świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i jednostek administracji publicznej. Siedziba Kancelarii znajduje się w Katowicach. Biura Kancelarii Frey znajdują się w dogodnej lokalizacji blisko ścisłego centrum Katowic.

Солидная и существенная подготовка, богатый опыт, надежность и привязанность к профессиональной этике — фундаменты, на которых построена наша канцелярия. К каждому доверенному нам делу у нас индивидуализированный подход. Для каждого дела находим самые подходящие средства. Для нас важны уважительное и индивидуальное отношение к клиенту — мы дискретны и лояльны.

Bладелец юридической фирмы, юрисконсульт Ярослав Фрей, получил степень магистра права в Силезском университете в 2000 году. Получил юридическое образование в Региональной палате юрисконсультов в Катовице. Юридический советник Ярослав Фрей приобрел свой профессиональный опыт, работая в крупных юридических фирмах, оказывающих юридическую помощь хозяйствующим субъектам с юридическим адресом в Силезии, компаниям, работающим в Польше и за рубежом. Работа в юридических фирмах адвокатов и юрисконсультов позволила владельцу Frey Law Office приобрести большой опыт также в сфере юридических услуг для индивидуальных клиентов и субъектов государственного управления. Юрисконсульт Ярослав Фрей свободно владеет английским языком, также он говорит на русском и французском языках.

Наши услуги

Kancelaria radcy pranego z siedzibą w Katowicach świadczy wszechstronną pomoc prawną w szerokim zakresie – począwszy od porad prawnych, aż po zastępstwo procesowe i stałą obsługę prawną. Nasze usługi kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Na pomoc świadczoną przez Kancelarię składają się przede wszystkim: udzielanie porad prawnych, sporządzanie umów, reprezentacja przed sądami, pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań, reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz inne sprawy. Szczegółowy zakres usług:

Юристы

Ярослав Фрей — юрисконсульт, выпускник Силезского университета (2000 г.), свой юрисконсультский стаж провел в Окружной палате юрисконсультов в Катовицах. Многолетний профессиональный опыт он накопил, работая в больших канцеляриях по обслуге хозяйственных организаций, предприятий и частных лиц. С 2010 г. ведет собственную юрисконсультскую канцелярию, оказывая высококачественные услуги по постоянной обслуге предприятий, а также в конкретных делах частных лиц.

Юрисконсульт Ярослав Фрей специализируется на юридических услугах для предпринимателей, праве коммерческих компаний, трудовом праве и гражданском праве (включая договорное право, наследственное право, право собственности и имущественные отношения), представляя своих клиентов в делах в судах общей юрисдикции и административных судах. Юрист Ярослав Фрей также отвечает за предоставление услуг иностранным клиентам фирмы. Он свободно владеет английским языком и говорит на русском и французском.

Justyna Kościcka radca prawny, odpowiedzialna za koordynację prac Kancelarii, przebieg postępowań sądowych i egzekucyjnych. Do jej zainteresowań zawodowych należy prawo własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, a także prawo imigracyjne oraz zagadnienia prawa europejskiego. Opracowuje opinie prawne i pisma procesowe w postępowaniach sądowych, w języku polskim i angielskim, posługuje się w pracy także językiem rosyjskim. 

Сотрудничество:

Магдалена Дюрчок - юрисконсульт

Марцин Рамс - юрисконсульт

КАНЦЕЛЯРИЯ ФРЕЙ

Расценки

Kancelaria radcy prawnego obsługuje Klientów zarówno w ramach indywidualnych, jednorazowych zleceń (np. udzielenie porady prawnej), jak i umów o stałą obsługę prawną. Siedzibą kancelarii są Katowice, natomiast posiadamy klientów w całej Polsce. Wynagrodzenie za pracę kancelarii jest zawsze ustalane indywidualnie z każdym Klientem. Czynnikami, które są brane pod uwagę są między innymi skomplikowanie sprawy i konieczny nakład pracy prawników Kancelarii. Akceptowane modele rozliczeń:

 • почасовый тариф
 • постоянный гонорар (за ведение дела, за 1 месяц обслуживания, и т.п.)
 • гонорар + премия за итоги

Лиц, заинтересованных началом сотрудничества приглашаем проконтактироваться с секретариатом канцелярии для обсуждения деталей.

cennik kancelaria katowice

КАНЦЕЛЯРИЯ ФРЕЙ

блог

reklamacja do biura podróży
Гражданский закон. Контракты. Компенсация.

Reklamacja do biura podróży

Nieudane wakacje, to nie tylko poczucie straconego czasu, ale nierzadko wiążą się z poniesieniem realnej szkody lub krzywdy. Konsumenci mogą w takich sytuacjach zgłaszać konkretne

Czytaj więcej...
fundacja rodzinna
Экономический закон

Jak działa fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to stosunkowo nowa instytucja w polskim systemie prawnym, pozwalająca na uregulowanie kwestii sukcesji rodzinnej firmy. W dzisiejszym wpisie prezentujemy podstawowe informacje o fundacji

Czytaj więcej...

Контакт

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…