Arbeitsrecht

Prawo pracy – wsparcie prawne

Kancelaria Frey oferuje profesjonalne wsparcie prawne i porady dotyczące regulacji zatrudnienia. Nasza specjalizacja w przedmiocie prawa pracy obejmuje przede wszystkim sporządzanie i analizę umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, roszczenia związane ze stosunkiem pracy oraz tematykę ubezpieczeń społecznych.

Prawo pracy – spory pracownicze

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie sporów związanych ze stosunkiem pracy. Doradzamy w sporach pracowniczych związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę, czy w związanych z innymi formami rozwiązania stosunku pracy. Oferujemy również wsparcie w delikatnych sprawach, takich jak zwolnienia, odszkodowania za wypadki przy pracy i inne związane z prawem pracy.

Prawo pracy – zakres usług:

 • przygotowywanie i sprawdzanie projektów umów i regulaminów,

 • reprezentacja pracodawców i pracowników przed sądem,

 • sporządzanie opinii prawnych – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze, zakaz konkurencji, wypadki przy pracy,

 • udzielanie innych porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo pracy – ubezpieczenia społeczne

Równie istotny jest obszar ubezpieczeń społecznych, który dla wielu osób może stanowić prawdziwe wyzwanie. Dlatego Kancelaria Frey jest gotowa udzielić wsparcia także w tej dziedzinie. Doradzamy m.in. w przypadku sporów związanych z odmową przyznania świadczeń ubezpieczeniowych, a także reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

W ramach usług związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych pomagamy w uzyskiwaniu należnych odszkodowań za wypadki przy pracy, choroby zawodowe oraz inne szkody poniesione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam skutecznie działać na rzecz klienta, pomagając mu nawigować przez skomplikowany system prawny. Niezależnie od skomplikowania sprawy, zawsze staramy się zapewnić najwyższy standard obsługi, dzięki czemu nasi klienci mogą być pewni, że ich sprawy są w dobrych rękach.

Prawo pracy – ochrona praw pracowniczych

Rozumiemy, jak ważna jest ochrona praw pracowniczych w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. W Kancelarii Frey oferujemy szeroki zakres usług prawnych mających na celu ochronę praw pracowników. Zapewniamy wsparcie przy negocjacjach warunków umowy o pracę, doradzamy w sprawach związanych z mobbingiem, czy dyskryminacją w miejscu pracy.

Pomagamy w sytuacjach zwolnień, wypowiedzeń umów, jak również reprezentujemy pracowników w przypadkach nieuzasadnionych rozwiązań umów o pracę .

Prawo pracy – aspekty prawne zarządzania personelem

Zarządzanie personelem to nie tylko kwestia umiejętności interpersonalnych, ale także znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych. Kancelaria Frey oferuje doradztwo z zakresu prawa pracy dla menedżerów i pracowników HR.

Zapewniamy wsparcie prawne w zakresie tworzenia i implementowania polityk wewnętrznych, procedur i regulaminów pracy, które są zgodne z obowiązującym prawem pracy. Doradzamy również w kwestiach związanych z prawem pracy w kontekście rekrutacji i selekcji, szkoleń i rozwoju pracowników, jak i w przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę. Prawidłowo przeprowadzone procedury i zgodność z prawem są kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwości i transparentności w organizacji.

Blog:

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu a wynagrodzenie pracownika
  Równe traktowanie w zatrudnieniu jest jedną z podstawowych zasad wynikających z Kodeksu pracy. Nie zawsze jednak różnicowanie sytuacji pracowników, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, […]
 • Praca zdalna w 2023 r.
  Na mocy nowelizacji Kodeksu pracy od dnia 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie uregulowania dotyczące pracy zdalnej. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, czym jest praca […]
 • Delegacje pracownicze w 2023 r.
  Zdarza się, że pracodawca może potrzebować usług swojego pracownika także poza zwykłym miejscem świadczenia pracy i w tym celu wysyła go w delegację. Nie wszyscy […]
 • Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r.: praca zdalna i kontrola trzeźwości
  W 6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została nowelizacja Kodeksu pracy. W Kodeksie znajdą się od dawna oczekiwane regulacje dotyczące pracy zdalnej oraz […]
 • Wspólnik iluzoryczny sp. z o.o.
  "Wspólnik iluzoryczny", "prawie jedyny wspólnik" lub "spółka prawie jednoosobowa" to pojęcia stosowane przez ZUS dla potrzeb postępowań dotyczących ustalenia obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi. W dzisiejszym […]
 • Obowiązki pracodawcy wobec pracownika
  Zawarcie umowy o pracę między pracodawcą a pracownikiem niesie za sobą szereg konsekwencji. Nie tylko powoduje pojawienie się praw i obowiązków po stronie pracownika (prawo […]
 • Kodeks pracy w 2023 r. – jakie są planowane zmiany?
  Jeszcze w tym roku mają wejść w życie istotne zmiany w Kodeksie pracy. Celem tych zmian jest zapewnienie pracownikom korzystniejszych warunków pracy. Nowelizacja dotyczy m.in. […]
 • Kodeks pracy w 2023 r. – zapowiadane zmiany dla rodziców
  Już niedługo wejdą w życie istotne zmiany w Kodeksie pracy. Celem tych zmian jest zapewnienie pracownikom korzystniejszych warunków pracy. Nowelizacja dotyczy m.in. uprawnień rodzicielskich. Poniżej […]
 • NDA i umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem
  Obowiązujące przepisy przewidują obowiązek lojalności wobec pracodawcy, w tym zachowania poufności. W niektórych branżach konieczne jest jednak dodatkowe zabezpieczenie interesów pracodawcy. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, […]
 • Zezwolenie, czy karta pobytu? Jak legalnie zatrudniać cudzoziemców w Polsce
  Dla wielu pracodawców atrakcyjną opcją staje się zatrudnianie obcokrajowców. Legalne zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej poddane zostało jednak szczególnemu reżimowi prawnemu. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest […]

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…