Transportsrecht

Prawo transportowe – aspekty prawne

Specjalizujemy się w różnych aspektach prawa transportowego i przewozowego, takich jak przepisy dotyczące przewozu drogowego, lotniczego, morskiego, kolejowego, a także przepisy regulujące logistykę, ubezpieczenia transportowe, umowy przewozowe, odpowiedzialność przewoźników i wiele innych. Oferujemy kompleksowe usługi prawne związane z tymi dziedzinami, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw transportowych.

Prawo transportowe – wsparcie prawne

Pomagamy klientom w interpretacji przepisów prawa transportowego, reprezentujemy ich interesy w sporach dotyczących odpowiedzialności przewoźników, prowadzimy negocjacje umów przewozowych, doradzamy w zakresie ubezpieczeń transportowych i świadczymy kompleksowe wsparcie prawne związane z logistyką i przewozami.

Prawo transportowe i przewozowe – zakres działań:

 • dochodzenie roszczeń związanych z transportem i przewozem,

 • umowy z kierowcami i podwykonawcami,

 • opiniowanie umów leasingu, najmu i ubezpieczeniowych,

 • składanie reklamacji,

 • reprezentowanie w sporach z ubezpieczycielami,

 • reprezentowanie w sprawach sądowych i administracyjnych.

Prawo transportowe i przewozowe – obsługa firm transportowych

Kancelaria Frey zapewnia kompleksowe wsparcie prawników specjalizujących się w branży transportowej . Zapewniamy solidną i skuteczną pomoc klientom z sektora transportowego, takim jak firmy spedycyjne, logistyczne, przewoźnicy drogowi, morscy, lotniczy czy kolejowi.

W ramach obsługi firm transportowych oferujemy:

 • opiniowanie i tworzenie umów: pomagamy w sporządzaniu i negocjowaniu wszelkich umów zawieranych w branży transportowej, takich jak umowy spedycyjne, umowy o przewóz towarów, czy umowy na obsługę logistyczną i inne,

 • reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych i pomoc w procesie rejestracji i uzyskiwania wymaganych licencji oraz zezwoleń dla firm transportowych,

 • reprezentację w sporach sądowych i postępowaniach arbitrażowych: nasi prawnicy reprezentują klientów w procesach sądowych, negocjują porozumienia pozasądowe, pomagają w windykacji należności, rozwiązywaniu sporów dotyczących umów transportowych czy wypadków drogowych,

 • pomoc prawna z zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i odszkodowań w przypadku wypadków drogowych lub innych zdarzeń,

 • monitorowanie zmian w przepisach dotyczących sektora transportowego i informowanie klientów o nowych wymogach prawnych.

Prawnicy Kancelarii Frey posiadają doświadczenie w obszarze transportu i rozumieją wyzwania, z jakimi borykają się firmy z branży TSL. Ponadto, są zaznajomieni ze specyfiką branży transportowej, i mają wiedzę na temat przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących transportu i przewozu, co pozwala im na profesjonalną obsługę przedsiębiorców transportowych.

Prawo transportowe i przewozowe – dochodzenie roszczeń związanych z transportem i przewozem

Świadczymy także usługi związane z odpowiedzialnością przewoźników, w tym reprezentujemy klientów w postępowaniach reklamacyjnych u przewoźników, przed ubezpieczycielami i sądami. Kancelaria Frey zapewnia klientom skuteczne wsparcie prawne w przypadkach, gdy doszło do szkody lub naruszenia umowy.

Prawnicy Kancelarii Frey przeprowadzają szczegółową analizę roszczeń związanych z transportem i przewozem, badają dokumentację związaną z przewozem oraz oceniają podstawy prawne sprawy. Na podstawie tych informacji, przygotowują stosowną strategię dochodzenia roszczeń i negocjują z przewoźnikami, ubezpieczycielami lub innymi odpowiedzialnymi stronami, a w przypadku braku porozumienia, prowadzą postępowanie sądowe w celu uzyskania należnego odszkodowania.

Nasza pomoc prawna obejmuje także przypadki naruszenia umów takie jak opóźnienia w dostawach, utrata lub uszkodzenie towarów, wypadki drogowe czy inne nieprawidłowości w trakcie przewozu. Reprezentujemy interesy klientów i dochodzimy należytego wykonania umów lub rekompensaty za poniesione szkody.

Kancelaria Frey doradza także klientom z branży TSL w zakresie ubezpieczeń transportowych, w tym analizuje polisy, negocjuje warunki ubezpieczeń i pomaga w dochodzeniu roszczeń w przypadku szkód.

Prawo transportowe i przewozowe – odszkodowania za opóźniony lot

Klientom indywidualnym Kancelaria Frey oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania za opóźniony lot od linii lotniczych. Świadczymy usługi na rzecz klientów, których podróże lotnicze zostały opóźnione, odwołane lub w związku z innymi szkodami, za które odpowiadają linie lotnicze.

Szczegółowo analizujemy sytuację klienta, badamy podstawy prawne roszczenia i oceniamy szanse na uzyskanie odszkodowania. Przy dochodzeniu odszkodowań za opóźnione loty nasi prawnicy pomagają gromadzić niezbędne dowody, składają reklamacje u przewoźnika, a w przypadku braku porozumienia, mogą prowadzić postępowanie sądowe w celu dochodzenia roszczenia.

Prawnicy Kancelarii Frey doradzają klientom w zakresie ochrony ich praw i podejmują działania w celu ich egzekwowania. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu pasażerów lotniczych i zdolność skutecznego dochodzenia roszczeń w tym obszarze prawa.

Blog:

 • Jak legalnie przewozić psa w samochodzie?
  Właściciele psów niejednokrotnie muszą przetransportować swojego pupila przy użyciu własnego samochodu, czy to w związku z wakacyjnym wyjazdem, czy wizytą u weterynarza. W dzisiejszym wpisie […]
 • Odpowiedzialność przewoźnika za utratę lub uszkodzenie przesyłki
  W trakcie realizacji umowy przewozu przez przedsiębiorcę transportowego, może się okazać, że przesyłka ulegnie utracie lub uszkodzeniu. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, kto ponosi odpowiedzialność z […]
 • Odszkodowanie za opóźniony lot
  Podróżując, coraz częściej wybieramy lot samolotem, jako szybki sposób dotarcia do celu. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że nasz lot jest opóźniony lub odwołany. W dzisiejszym […]
 • Odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w dostawie
  Niejednokrotnie zdarza się, że przewoźnik opóźnia się w transporcie. Poniżej opisujemy w jakich sytuacjach przewoźnik odpowiada za opóźnienie i jakie odszkodowanie za opóźnioną przesyłkę przysługuje […]
 • Składanie reklamacji u przewoźnika
  Podstawowym sposobem dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika jest złożenie reklamacji. W niniejszym artykule wyjaśniamy jak złożyć reklamację krok po kroku i co daje złożenie reklamacji u […]
 • Czym jest prawo transportowe?
  Działając w branży transportowej przedsiębiorcy muszą spełnić nie tylko szereg wymagań pozwalających na legalne prowadzenie działalności. Również umowy z kontrahentami i klientami wymagają ich szczególnej […]

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…