Prawo budowlane. Nieruchomości.

Prawo budowlane – usługi prawne

Świadczymy usługi prawne w różnych aspektach prawa budowlanego i nieruchomości, takich jak procedury związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, negocjacje umów deweloperskich, prawo własności nieruchomości, sporządzanie umów najmu i dzierżawy, rozwiązywanie sporów związanych z nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami i wiele innych. Oferujemy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm z branży budowlanej i nieruchomościowej.

Prawo budowlane – wsparcie prawne

Prawnicy Kancelarii Frey pomagają klientom w interpretacji przepisów prawa budowlanego, reprezentują ich interesy w sporach związanych z nieruchomościami, doradzają przy transakcjach kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz świadczą kompleksowe wsparcie prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami. Reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracyjnymi.

Prawo budowlane – wsparcie prawne:

 • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane,

 • sporządzanie i opiniowanie umów podwykonawczych,

 • reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi,

 • doradztwo na rzecz inwestorów, wykonawców, podwykonawców, inżynierów nadzoru i innych uczestników procesu budowlanego,

 • doradztwo prawne w zakresie prawa własności, użytkowania, służebności,

 • obrót nieruchomościami,

 • audyt nieruchomości,

 • sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, najmu (w tym najmu okazjonalnego), dzierżawy.

Prawo budowlane – umowy deweloperskie i inne transakcje

Kancelaria Frey oferuje profesjonalne usługi doradcze związane z transakcjami dotyczącymi nieruchomości. Specjalizujemy się sporządzaniu i opiniowaniu umów deweloperskich i umów sprzedaży nieruchomości. Zapewniamy klientom ochronę ich interesów w ramach umów zawieranych z deweloperami lub w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Oferujemy sporządzanie i opiniowanie umów deweloperskich, umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży nieruchomości. Nasi prawnicy przeprowadzają szczegółową analizę umów deweloperskich i umów sprzedaży nieruchomości, oceniając ich zgodność z obowiązującym prawem, jak również ryzyko i konsekwencje dla klienta. Nasze opinie prawne dotyczą kluczowych kwestii, takich jak warunki płatności, prawa własności, obciążenia nieruchomości, zobowiązania stron, postanowienia dotyczące wady ukrytej i inne aspekty istotne dla klienta.

Dbamy to, aby umowy zawierały odpowiednie zabezpieczenia prawne dla klienta. Prawnicy Kancelarii Frey doradzają w zakresie konieczności ustanowienia hipoteki, kaucji, gwarancji, zapisów o ochronie przed wadami nieruchomości i innych zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony interesów klienta.

Ponadto Kancelaria Frey reprezentuje klientów podczas negocjacji umów dotyczących nieruchomości. Doradzamy klientom w zakresie zmian umów w celu zabezpieczenia ich interesów oraz minimalizacji ryzyka, staramy się uzyskać korzystne warunki umowne dla klienta i informujemy naszych klientów o konsekwencjach prawnych związanych z zawarciem umowy. W przypadku sporów związanych z umowami deweloperskimi lub umowami sprzedaży nieruchomości, prawnicy Kancelarii Frey reprezentują klientów w postępowaniach sądowych lub polubownych.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze klientów w branży nieruchomości i dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klientów, dzięki czemu działamy w ich najlepszym interesie.

Prawo budowlane – inwestycje i postępowania administracyjne

Kancelaria Frey pomaga w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i w innych postępowaniach administracyjnych związanych z obsługą inwestycji. Doradzamy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i regulacji związanych z planowaniem przestrzennym oraz budownictwem.

Nasza Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych w obszarze inwestycji i postępowań administracyjnych. Kancelaria Frey reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z inwestycjami, takich jak postępowania związane z naruszeniami przepisów budowlanych, zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego, wnioskami o zmianę przeznaczenia nieruchomości i innych. Analizujemy przepisy prawa dotyczące planowania przestrzennego, budownictwa i innych związanych z inwestycjami regulacji. Informujemy klientów o wymaganiach prawnych, procedurach administracyjnych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Prawnicy Kancelarii Frey posiadają wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa administracyjnego, budowlanego, planowania przestrzennego i innych dziedzin prawnych związanych z inwestycjami. Są także zaznajomieni z praktyką administracyjną i posiadają doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi.

Prawo budowlane – umowy najmu i dzierżawy

Oferujemy także pomoc w kwestiach prawnych związanych z korzystaniem z nieruchomości. Zajmujemy się sporządzeniem i opiniowaniem umów dzierżawy i najmu (w tym umów najmu w galeriach handlowych) oraz obsługą zarządców nieruchomości.

Nasi prawnicy przygotowują i analizują umowy najmu i dzierżawy nieruchomości. Dbamy o to, aby umowy były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, chroniły interesy klienta i regulowały kluczowe kwestie, takie jak okres najmu, wysokość czynszu, obowiązki stron i warunki rozwiązania umowy. Udzielamy naszym klientom porad prawnych związanych z wynajmem, dzierżawą i zarządzaniem nieruchomościami. Kancelaria Frey reprezentuje także swoich klientów w postępowaniach sądowych związanych z umowami najmu i dzierżawy, w tym w sprawach dotyczących rozwiązania umowy, zwrotu kaucji, ustalenia wysokości czynszu czy naprawy wad nieruchomości.

Kancelaria Frey oferuje także usługi prawne na rzecz zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych. Pomagamy tym podmiotom w przygotowaniu umów zarządzania nieruchomościami, analizie regulaminów, ustalaniu praw i obowiązków zarządcy oraz reprezentowaniu zarządców w przypadku sporów i postępowań sądowych. W przypadku zaległości związanych z czynszem lub innymi opłatami, Kancelaria Frey pomaga klientom w windykacji należności. Nasi prawnicy podejmują działania mające na celu odzyskanie zaległych kwot, włączając w to negocjacje, inicjowanie postępowania sądowego czy wszczynanie egzekucji komorniczej.

Wpisy na blogu związane z tą specjalizacją:

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…