Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze – doradztwo prawne

Zespół prawników Kancelarii Frey rozumie kompleksowość i zmienność środowiska biznesowego. Dlatego staramy się dostosować nasze usługi do indywidualnych potrzeb klientów. Nasze doradztwo prawne opiera się na dogłębnej analizie sytuacji przedsiębiorcy i identyfikowaniu optymalnych rozwiązań prawnych, które pomogą osiągnąć cele biznesowe klienta.

Prawo gospodarcze – zakres działań

Kładziemy duży nacisk na jakość obsługi klienta. Kancelaria Frey zapewnia profesjonalne doradztwo i skuteczną reprezentację prawną. Dążymy do wypracowania długotrwałych relacji z naszymi klientami opartych na zaufaniu, zrozumieniu i skuteczności. Nasz zespół jest gotowy, by zapewnić kompleksowe wsparcie prawne w zakresie spraw gospodarczych, pomagając naszym klientom w osiąganiu sukcesów biznesowych.

Prawo gospodarcze – zakres działań Kancelarii Frey:

 • udział w negocjacjach handlowych,

 • asysta prawna w zakresie windykacji należności,

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi w sprawach gospodarczych,

 • występowanie w postępowaniu egzekucyjnym,

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i opinii prawnych w obrocie gospodarczym,

 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego, w tym: prawo własności intelektualnej, prawo zamówień publicznych, prawo konkurencji, prawo przewozowe, gospodarka nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, prawo ochrony środowiska, prawo autorskie, ochrony danych osobowych i innych.

Prawo gospodarcze – sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych

Kancelaria Frey specjalizuje się w przygotowywaniu i opiniowaniu umów gospodarczych związanych z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorców w różnych branżach. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom kompleksowego wsparcia prawno-biznesowego w procesie zawierania umów, mającego na celu ochronę ich interesów i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Nasi prawnicy posiadają dogłębną wiedzę na temat przepisów i standardów dotyczących umów, a także praktyczne doświadczenie w pracy z różnymi branżami i typami umów.

Sporządzając i opiniując umowy gospodarcze zwracamy uwagę na klauzule umowne dotyczące warunków płatności, odpowiedzialności, ochrony danych osobowych, zabezpieczeń, własności intelektualnej i innych aspektów umów zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wymaganiami klienta. Bierzemy także udział w negocjacjach umownych z drugą stroną w celu osiągnięcia najkorzystniejszych warunków dla klienta.

Prawnicy Kancelarii Frey dostarczają klientom precyzyjnie skrojone umowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz uwzględniające ich indywidualne potrzeby. Współpraca z naszą kancelarią daje przedsiębiorcom pewność, że ich umowy są prawidłowo zabezpieczone i chronią ich interesy gospodarcze.

Prawo gospodarcze – udzielanie porad prawnych

Kancelaria Frey zapewnia przedsiębiorcom wszechstronne doradztwo prawne w różnych dziedzinach. Nasza kancelaria zatrudnia doświadczonych prawników specjalizujących się w dziedzinach prawa, takich jak prawo własności intelektualnej, prawo zamówień publicznych, prawo konkurencji, prawo przewozowe, gospodarka nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, prawo ochrony środowiska, prawo autorskie, ochrona danych osobowych i wiele innych.

Udzielając porad prawych dążymy do zrozumienia specyfiki działalności firm, aby dostarczać spersonalizowane rozwiązania i skuteczne wsparcie, chroniąc interesy przedsiębiorców. Współpraca z naszą kancelarią pozwala przedsiębiorcom na skoncentrowanie się na rozwoju swojej działalności, dając im pewność, że są odpowiednio wspierani w kwestiach prawnych.

Oferujemy możliwość udzielenia porady prawnej w biurze Kancelarii Frey, zdalnie lub w siedzibie klienta.

Prawo gospodarcze – udział w negocjacjach

Oprócz reprezentacji w sporach sądowych, uczestniczymy w imieniu naszych klientów także w negocjacjach biznesowych, zarówno bezpośrednich, jak i w ramach mediacji lub arbitrażu. Kancelaria Frey oferuje analizę przedmiotu negocjacji i przygotowanie strategii negocjacyjnej, uwzględniającej cele i interesy klienta.

W ramach usługi udziału w negocjacjach przygotowujemy i opiniujemy dokumenty negocjacyjne, takie jak listy intencyjne, porozumienia, umowy wstępne i umowy końcowe.

Prawnicy Kancelarii Frey cechują się profesjonalizmem, zdolnościami analitycznymi i doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi niezbędnymi do udziału w negocjacjach. Ich zadaniem jest chronić interesy klienta, osiągnąć korzystne warunki umowy i minimalizować ryzyko prawne, co daje przedsiębiorcom pewność, że są odpowiednio reprezentowani podczas negocjacji.

Wpisy na blogu związane z tą specjalizacją:

 • Umowa franczyzy – praktyczne wskazówki dla franczyzobiorców
  Franczyza to model biznesowy, który zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców pragnących rozwinąć swoją działalność pod znaną marką. Umowa franczyzy pozwala na korzystanie z gotowego pomysłu […]
 • Rejestracja firmy w CEIDG – o czym pamiętać po założeniu JDG?
  Przedsiębiorca chcący prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą powinien ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jakie skutki wywołuje rejestracja […]
 • Jak działa fundacja rodzinna?
  Fundacja rodzinna to stosunkowo nowa instytucja w polskim systemie prawnym, pozwalająca na uregulowanie kwestii sukcesji rodzinnej firmy. W dzisiejszym wpisie prezentujemy podstawowe informacje o fundacji […]
 • Legalny monitoring w firmie
  Chociaż stosowanie monitoringu przez przedsiębiorcę nie jest zabronione, to podlega istotnym ograniczeniom wynikającym z Kodeksu pracy i RODO. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, kiedy monitoring w […]
 • Dyrektywa SUP a obowiązki przedsiębiorców od 1 stycznia 2024 r.
  Chociaż tzw. Dyrektywa SUP została zaimplementowana w Polsce już kilka miesięcy temu, nie wszyscy przedsiębiorcy są świadomi swoich obowiązków. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy  podsumowanie nowych […]
 • Zabezpieczenie danych osobowych w firmie
  Chociaż zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO najczęściej kojarzy się z obowiązkiem posiadania stosownej dokumentacji, to nie należy zapominać o konieczności wprowadzenia odpowiednich procedur. […]
 • Czym jest działalność nieewidencjonowana?
  Osoba, która prowadzi działalność nieewidencjonowaną nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu Praw przedsiębiorców, co wiąże się z wieloma korzyściami
 • Jak uzyskać status OPP?
  Aby uzyskać status OPP dany podmiot musi spełniać wymogi ustawowe i wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu rejestrowego
 • Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 1 lipca 2023 r.
  W dniu 1 lipca 2023 r. na terytorium RP nastąpi zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego
 • Kim jest zarządca sukcesyjny?
  Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego pozwala na trwanie firmy także po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jak powołać zarządcę sukcesyjnego i jakie […]

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…