Commercial law

Prawo handlowe – specjalizacja kancelarii

Prawo handlowe – Kancelaria Frey specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spółek, od ich zakładania aż po bieżące prowadzenie działalności. Ponadto, służymy radą i wsparciem przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych.

Prawo handlowe a pomoc prawna spółkom

Nasz zespół jest świadomy, że prawo handlowe i obsługa spółek wymagają nie tylko wiedzy prawniczej, ale także zrozumienia kontekstu biznesowego. Dlatego nasi prawnicy starają się dogłębnie poznać potrzeby klienta i cele jego przedsiębiorstwa, aby dostosować strategię prawno-biznesową do konkretnych wymagań. Stawiamy na efektywność i praktyczne podejście, aby pomóc naszym klientom osiągnąć sukces w ich działalności biznesowej.

W zakres naszych usług z zakresu prawa handlowego wchodzi m.in.:

   • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego,

   • zakładanie spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna), stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

   • opracowywanie zmian umowy spółki, statutu lub aktu założycielskiego,

   • przygotowywanie protokołów posiedzeń władz spółki (protokoły zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń) i projektów uchwał,

   • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,

   • łączenie, podział i przekształcanie spółek,

   • przygotowywanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych z zakresu prawa handlowego,

   • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, regulaminów i innych aktów,

   • składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Prawo handlowe – zakładanie spółek

  Kancelaria Frey oferuje szeroki zakres usług związanych z zakładaniem spółek i ich rejestracją. Wspomagamy przedsiębiorców w procesie zakładania spółek i prowadzenia biznesu, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne i prawną ochronę interesów klientów.

  Nasza kancelaria zatrudnia doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie handlowym i korporacyjnym. Dzięki ich umiejętnościom i doświadczeniu, Kancelaria Frey jest w stanie świadczyć usługi najwyższej jakości i skutecznie reprezentować klientów w procesie rejestracji spółki.

  Kancelaria oferuje różnorodne usługi związane z zakładaniem spółek, takie jak doradztwo prawne dotyczące wyboru odpowiedniej formy prawnej dla działalności, uwzględniającego potrzeby i cele klienta, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i umów spółek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rejestracja spółki w odpowiednich urzędach i organach regulacyjnych.

  Prawo handlowe – bieżąca obsługa spółek

  Celem zapewnienia wsparcia prawnego w codziennych działaniach oraz ochrony interesów i zgodności działalności spółki z obowiązującym prawem oferujemy także bieżącą obsługę spółek.

  Nasi prawnicy mają za zadanie poznać specyfikę działalności spółki oraz jej potrzeby, aby móc dostosować swoje doradztwo i działania do konkretnych wymagań klienta. Dzięki współpracy z Kancelarią Frey polegającej na bieżącej obsłudze spółek przedsiębiorcy mają pewność, że ich działalność jest odpowiednio chroniona, a wszelkie aspekty prawne są w należyty sposób zabezpieczone.

  Usługi świadczone przez Kancelarię Frey w zakresie bieżącej obsługi spółek obejmują m.in.:

  • doradztwo i pomoc w kwestiach związanych z prawem handlowym, korporacyjnym oraz regulacjami branżowymi oraz udzielanie porad prawnych z innych dziedzin, które mogą dotyczyć spółki,

  • rejestracje zmian w spółce, takich jak m.in. zmiana zarządu, wysokości kapitału zakładowego, nazwy lub adresu i siedziby,

  • przygotowywanie dokumentów związanych ze zgromadzeniem wspólników lub walnym zgromadzeniem akcjonariuszy,

  • przygotowywanie i analizę umów handlowych, umów najmu, umów z dostawcami, umów o pracę i innych dokumentów prawnych związanych z codzienną działalnością spółki,

  • monitorowanie zmian w przepisach prawa oraz dostarczanie aktualnych informacji dotyczących regulacji, które mogą mieć wpływ na działalność spółki,

  • reprezentowanie spółki w sporach prawnych, w tym przed sądami i organami administracji państwowej.

  Prawo handlowe – przekształcanie spółek

  Kancelaria Frey oferuje ponadto kompleksowe usługi związane z procesem restrukturyzacji przedsiębiorstw. Naszym głównym celem jest pomoc klientom w realizacji strategicznych decyzji dotyczących zmiany formy prawnej, połączenia spółek lub zakończenia działalności poprzez likwidację. Świadczymy pomoc prawną w procesie łączenia, podziału i przekształcenia spółek. Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie wyboru optymalnej strategii restrukturyzacyjnej, uwzględniającej cele i potrzeby klienta.

  Nasi prawnicy przygotowują wszelkie dokumenty związane z przekształceniem spółek, ich łączeniem i likwidacją, takie jak uchwały organów spółek, plany przekształcenia i inne niezbędne do rejestracji zmian w sądzie rejestrowym i odpowiednich urzędach. Prawnicy Kancelarii Frey posiadają głęboką wiedzę na temat przepisów prawnych, które regulują procedury przekształcania spółek lub ich łączenia i likwidacji, a także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu takich procesów.

  Corresponding blog entries:

  • System s24 – jak założyć spółkę z o.o. przez internet?
   Rozpoczynając działalność w formie spółki, w niektórych przypadkach mamy możliwość wyboru sposobu jej powstania. Dzięki istnieniu systemu s24, nie zawsze założenie spółki będzie wiązało się […]
  • Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.
   W praktyce biznesowej może zdarzyć się, że wspólnicy nie widzą dalszej możliwości wspólnego prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. Chociaż najkorzystniejszym dla zainteresowanych rozwiązaniem […]
  • Kim jest prokurent w spółce?
   Wraz z rozwojem działalności spółki może okazać się, że członkowie zarządu nie są w stanie na bieżąco wykonywać wszystkich swoich obowiązków. W takiej sytuacji dobrym […]
  • Świadczenia powtarzające się wspólnika sp. z o.o. (art. 176 k.s.h.)
   Zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych w umowie spółki można zastrzec świadczenia powtarzające się wspólnika sp. z o.o.
  • Wynagrodzenie członka zarządu sp. z o.o.
   Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z szeregiem obowiązków. Członek zarządu może pełnić swoje obowiązki zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. W […]
  • Przedawnienie roszczeń przeciwko członkom zarządu (art. 299 k.s.h.)
   Pozywając członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania tej spółki należy mieć na względzie szczególny bieg przedawnienia tego roszczenia. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy kiedy […]
  • O czym pamiętać po zarejestrowaniu spółki z o.o.?
   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jedna z dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej założenie wymaga uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednak formalności […]
  • Zmiany w Kodeksie spółek handlowych w 2022 r.
   W dniu 13 października 2022 r. weszła w życie największa w ostatnich latach nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Planowane zmiany w przepisach mają zaimplementować unijne dyrektywy […]
  • Jak pozwać członka zarządu sp. z o.o.?
   W obrocie gospodarczym często można trafić na niewypłacalnego kontrahenta. Jednak jeśli egzekucja z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, zgodnie z art. 299 […]
  • Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym
   Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego związane jest z licznymi obowiązkami m.in. w zakresie składania dokumentów i wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ich […]

  Privacy and cookie policy

  Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

  Podstawowe dane:

  • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
  • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
  • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

  Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

  • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
  • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

  Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

  §1 Dane osobowe

  1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
  3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
  4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
  6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
  8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
   • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

  §2 Cele i podstawy przetwarzania

  Dane przetwarzane są w następujących celach:

  • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
  • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  §3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

  1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
  2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
  3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
   • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
   • Dostawca oprogramowania księgowego,
   • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
   • Dostawca pakietu biurowego,
   • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
   • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
   • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

  §4 Pliki Cookies

  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

  §5 Logi serwera

  1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
  4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

  We use cookies to ensure you get the best experience on our website Read more...