Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i jednostek administracji publicznej

 

Więcej...
 

O Kancelarii

Kancelaria Frey świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i jednostek administracji publicznej. Siedziba Kancelarii znajduje się w Katowicach. Biura Kancelarii Frey znajdują się w dogodnej lokalizacji blisko ścisłego centrum Katowic.

 

Gruntowne przygotowanie merytoryczne, wszechstronność, rzetelność i przywiązanie do zasad etyki zawodowej to elementy które konstytuują naszą Kancelarię i stanowią solidny fundament funkcjonowania. Do każdej sprawy, której prowadzenie nam powierzono podchodzimy w sposób zindywidualizowany i z zastosowaniem adekwatnych środków. Dbamy o miłą atmosferę wzajemnych relacji z Klientem - jesteśmy dyskretni i lojalni.

 

Właściciel Kancelarii radca prawny Jarosław Frey dyplom magistra prawa otrzymał w 2000 roku na Uniwersytecie Śląskim. Aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Radca prawny Jarosław Frey zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w dużych kancelariach świadczących pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych z siedzibą w województwie śląskim, firm działających w Polsce jak i zagranicą. Praca w kancelariach adwokackich i radcowskich (m.in. Spółka Adwokatów i Radców Prawnych Kubisa, Walos, Wolnik i Partnerzy) umożliwiła właścicielowi Kancelarii Frey zdobycie szerokiego doświadczenia także w zakresie obsługi prawnej klientów indywidualnych i podmiotów administracji publicznej. Radca prawny Jarosław Frey biegle włada językiem angielskim (certyfikat w zakresie języka angielskiego prawniczego -Cambridge ILEC), a także posługuje się językiem rosyjskim i francuskim.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych i biznesowych

Usługi

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną w szeroki zakresie - począwszy od porad prawnych, aż po zastępstwo procesowe i stałą obsługę prawną. Szczegółowy zakres naszej oferty:

Dla Klientów indywidualnych

 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych
 • pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań
 • reprezentacja przed sądem w postępowaniach w sprawach pracowniczych
 • prowadzenie spraw rozwodowych i alimentacyjnych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

Dla Firm

Klientom biznesowym zapewniamy wszechstronną pomoc prawną - kompleksową obsługę ich bieżącej działalności. Nasze usługi koncentrują się na poniżej wymienionych dziedzinach prawa.

prawo handlowe katowice

Prawo handlowe

 • kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego
 • powoływanie do życia spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna), stowarzyszeń oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • opracowywanie zmian umowy spółki, statutu lub aktu założycielskiego
 • przygotowywanie protokołów posiedzeń władz spółki (protokoły zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń) i projektów uchwał
 • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • przygotowywanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych z zakresu prawa handlowego
 • opracowywanie projektów umów, regulaminów i innych aktów
prawo cywilne radca prawny

Prawo cywilne

 • doradztwo prawne w zakresie prawa własności, użytkowania, służebności
 • opracowywanie projektów umów (sprzedaż, najem, dzierżawa, leasing, zlecenie, umowa o dzieło, roboty budowlane, przewóz, spedycja, ubezpieczenia majątkowe i osobowe).
 • zagadnienia obrotu wierzytelnościami
 • asysta prawna w zakresie windykacji należności
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi
 • zastępstwo prawne przed organami administracji
 • przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych
prawo gospodarcze kancelaria

Prawo gospodarcze

 • udział w negocjacjach handlowych
 • asysta prawna w zakresie windykacji należności
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi w sprawach gospodarczych
 • występowanie w postępowaniu egzekucyjnym
 • przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych w obrocie gospodarczym
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego, w tym: prawo własności intelektualnej, prawo zamówień publicznych, prawo konkurencji, prawo przewozowe, gospodarka nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, prawo ochrony środowiska i in.
prawo pracy katowice

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • przygotowywanie projektów umów i regulaminów
 • reprezentacja pracodawców przed sądem
 • sporządzanie opinii prawnych - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, odpowiedzialność materialna pracowników, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze, zakaz konkurencji
 • udzielanie innych porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
zamówienia publiczne prawnik

Prawo zamówień publicznych

 • pomoc prawna w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej
 • opracowywanie umowy konsorcjum
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami
upadłość kancelaria

Prawo upadłościowe

 • reprezentacja podmiotów składających wniosek o ogłoszenie upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • wnoszenie środków ochrony prawnej do sędziego-komisarza, syndyka, nadzorcy sądowego
 • dochodzenie należności w postępowaniu upadłościowym

Zespół prawników Kancelarii zapewnia wszechstronne wsparcie w zakresie wielu dziedzin prawa

Prawnicy

Jarosław Frey - radca prawny absolwent Uniwersytetu Śląskiego (2000 r.), aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dużych kancelariach obsługujących podmioty gospodarcze, klientów indywidualnych i podmioty administracji publicznej. Od 2010 r. prowadzi własną kancelarię radcowską, świadcząc wysokiej jakości usługi prawne w zakresie stałej obsługi prawnej firm, jak i pomocy prawnej w konkretnych sprawach klientów indywidualnych.

Radca prawny Jarosław Frey specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, prawie spółek handlowych, prawie pracy oraz prawie cywilnym (w tym prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rzeczowe i stosunki własnościowe), reprezentując swych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Radca Prawny Jarosław Frey odpowiada także za obsługę klientów zagranicznych kancelarii. Biegle włada językiem angielskim (certyfikat w zakresie języka angielskiego prawniczego -Cambridge ILEC) oraz posługuje się językiem rosyjskim i francuskim.

 

Daniel Mariak - odpowiedzialny za koordynację prac sekretariatu Kancelarii oraz kontakty z sądami i komornikami sądowymi. Doświadczenie zawodowe nabywał podczas pracy w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu i w trakcie praktyk w kancelariach prawnych o zróżnicowanych specjalizacjach. Do jego zainteresowań zawodowych należy prawo własności intelektualnej, prawo pracy i prawo spółek handlowych. Opracowuje projekty opinii prawnych i pism procesowych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Uczestniczy w obsłudze podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.

 

Współpraca:

 

Magdalena Durczok – radca prawny, specjalizująca się w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego, prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi) oraz prawa karnego.

 

Kamil Wajda - radca prawny, specjalista w sprawach z zakresu prawa odszkodowań i ubezpieczeń (odszkodowania od sprawców wszelkich szkód w mieniu i ich ubezpieczycieli, odszkodowania od ubezpieczycieli za wypadki drogowe, szkody górnicze, doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych związanych z działalnością gospodarczą) oraz prawa przewozowego.

 

Marcin Rams - radca prawny, specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym i prawie dróg publicznych. Występuje na rzecz klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także zajmuje się obsługą zagranicznych klientów biznesowych. Szczegóły na: http://marcinrams.pl/

Rzetelność, wysoka jakość usług i lojalność wobec Klienta to nasze priorytety...

Cennik

Kancelaria obsługuje Klientów zarówno w ramach indywidualnych, jednorazowych zleceń (np. udzielenie porady prawnej), jak i umów o stałą obsługę prawną. Wynagrodzenie za pracę kancelarii jest zawsze ustalane indywidualnie z każdym Klientem. Czynnikami, które są brane pod uwagę są między innymi skomplikowanie sprawy i konieczny nakład pracy prawników Kancelarii. Akceptowane modele rozliczeń:

 • stawka godzinowa
 • stałe honorarium (za prowadzenie sprawy, za miesiąc obsługi itp.)
 • honorarium + premia za wynik

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu z sekretariatem kancelarii celem ustalenia szczegółów.

Kontakt

Kancelaria Frey

ul. Jana III Sobieskiego 6/1

40-082 Katowice

 

tel:  32 720 11 13

fax: 32 720 11 63

e-mail: kancelaria@kancelariafrey.pl