Prawo imigracyjne

Prawo imigracyjne – procedury

Oferujemy pomoc w różnych aspektach prawa imigracyjnego, takich jak procedury uzyskiwania wiz, zezwoleń na pobyt i zezwoleń na pracę, rezydencji długoterminowej, obywatelstwa oraz innych kwestii związanych z migracją. Świadczymy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm zatrudniających cudzoziemców.

Prawo imigracyjne – wsparcie prawne

W Kancelarii Frey pomagamy naszym klientom w nawigowaniu przez różne procedury i wymogi prawne, zapewniając im kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom jasnych i zrozumiałych informacji, skutecznej reprezentacji oraz osiągnięcia pozytywnego rezultatu w ich sprawach imigracyjnych.

Prawo imigracyjne – wsparcie prawne:

 • pomoc prawna w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców (w tym wizy, zezwolenia i pozwolenia – tzw. karty pobytu),

 • kwestie uzyskania i potwierdzenia obywatelstwa,

 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed wojewodą i starostą,

 • pomoc w kompletowaniu dokumentów i innych załączników wymaganych przez urzędy wojewódzkie,

 • wnoszenie środków ochrony prawnej (zażalenia, ponaglenia i odwołania),

 • udzielanie innych porad z zakresu prawa imigracyjnego.

Prawo imigracyjne – legalizacja pracy cudzoziemców

Kancelaria Frey pomaga pracodawcom w legalizacji pracy cudzoziemców. Nasi doświadczeni prawnicy świadczą kompleksowe doradztwo prawne dotyczące procedur legalizacji pracy cudzoziemców. Informujemy pracodawców o obowiązujących przepisach i wymogach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników spoza kraju i pomagamy dobrać odpowiednią formę zatrudnienia cudzoziemca.

Wspieramy pracodawców na każdym etapie procedury legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków o zezwolenia na pracę, wizy i inne dokumenty wymagane przez właściwe organy administracyjne. Prawnicy Kancelarii Frey monitorują prowadzone postępowania i podejmują wszelkie działania w celu skutecznego i terminowego uzyskania decyzji. Komunikujemy się z urzędami w imieniu klienta, składamy dokumenty i reprezentujemy klienta we wszelkich formalnościach związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach prawa związanych z zatrudnianiem cudzoziemców i informujemy naszych klientów o wszelkich nowych wymogach lub procedurach. Doradzamy w zakresie aktualnych przepisów i pomagamy w dostosowaniu się do nich.

Prawo imigracyjne – legalizacja pobytu cudzoziemców

Nasza Kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców. Nasi doświadczeni prawnicy udzielają kompleksowego doradztwa cudzoziemcom, którzy chcą legalizować swój pobyt w Polsce. Informujemy klientów o obowiązujących przepisach migracyjnych, procedurach i dokumentach niezbędnych do legalizacji pobytu. Doradzamy w zakresie najlepszych rozwiązań i strategii, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb i sytuacji każdego klienta. Nasze usługi świadczymy także w języku angielskim i rosyjskim.

Zespół prawników Kancelarii Frey dba o przygotowanie odpowiednich wniosków i dokumentów związanych z legalizacją pobytu, tak aby wszystkie wnioski były kompleksowe, zgodne z przepisami prawa i składane we właściwych organach migracyjnych.

Komunikujemy się z odpowiednimi urzędami w imieniu klienta, składamy wnioski, przedstawiamy dokumentację i reprezentujemy klienta we wszelkich formalnościach związanych z legalizacją pobytu. Ponadto śledzimy postępy w procedurze legalizacji pobytu naszych klientów i regularnie informujemy ich o statusie sprawy. Monitorujemy wszelkie zmiany w przepisach prawnych, które mogą wpłynąć na proces legalizacji pobytu i dostarczamy aktualne informacje naszym klientom.

W przypadku odmowy lub innych trudności związanych z legalizacją pobytu, Kancelaria Frey oferuje pomoc w odwołaniach i sporach administracyjnych. Reprezentujemy klientów przed właściwymi organami odwoławczymi i sądami administracyjnymi, dążąc do osiągnięcia pozytywnego rozstrzygnięcia.

Prawo imigracyjne – potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Kancelaria Frey oferuje pomoc w zakresie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Nasi doświadczeni prawnicy służą kompleksowym doradztwem odnośnie wymagań, procedur oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Zapewniamy naszym klientom klarowne wyjaśnienia i odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procesem potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

Pomagamy klientom w odtworzeniu ich drzewa genealogicznego oraz poszukiwaniu dokumentacji rodzinnej, które są kluczowe dla udokumentowania powiązań z Polską i uzyskania potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

Nasza kancelaria przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez urzędy w celu potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Oferujemy wsparcie prawne we wszelkich formalnościach i na każdym etapie postępowania, w tym w kontaktach z urzędami. Zapewniamy naszym klientom aktualizacje dotyczące postępu w procesie potwierdzania posiadania obywatelstwa. 

Wpisy na blogu związane z tą specjalizacją:

 • Zaproszenie dla cudzoziemca
  Uzyskanie wizy uprawniającej obcokrajowca do dłuższego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polski musi zostać odpowiednio udokumentowane, w tym celu warto rozważyć możliwość skorzystania z zarejestrowanego zaproszenia. […]
 • Jak potwierdzić posiadanie polskiego obywatelstwa?
  W związku z wyjazdami i migracjami może okazać się, że osoby będące Polakami nie mogą przedstawić żadnego dowodu na posiadanie obywatelstwa polskiego. W takiej sytuacji […]
 • Co grozi za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców?
  Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej wymaga dopełnienia wielu formalności. Za ich niespełnienie grozi m.in. odpowiedzialność karna. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach […]
 • Zatrudnianie studentów cudzoziemców
  Zatrudnianie studentów wiąże się z wieloma zaletami dla pracodawców. Mimo, że legalne zatrudnianie cudzoziemców spoza UE wymaga dopełnienia wielu formalności, również w przypadku studentów cudzoziemców […]
 • Specustawa dla obywateli Ukrainy
  Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została przyjęta. Jakie są najważniejsze […]
 • Jak pomóc w formalnościach Ukraińcom, którzy przyjechali do Polski?
  Przede wszystkim: ustal podstawę pobytu Obecnie wszystkie osoby wpuszczane do Polski z terytorium Ukrainy przebywają tutaj legalnie. Z zapowiedzi władz wynika, że status tych cudzoziemców […]
 • Zezwolenie, czy karta pobytu? Jak legalnie zatrudniać cudzoziemców w Polsce
  Dla wielu pracodawców atrakcyjną opcją staje się zatrudnianie obcokrajowców. Legalne zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej poddane zostało jednak szczególnemu reżimowi prawnemu. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest […]
 • Składanie sprawozdań finansowych przez cudzoziemców – 3 sposoby
  Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego lub innych osób prawnych wymaga spełnienia szeregu obowiązków księgowych, w tym m.in. corocznego składania sprawozdania finansowego. W […]

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: kancelariafrey.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey, ul. Jana III Sobieskiego 6/1, 40-082 Katowice, NIP 6272269357, tel. 32 720 11 63 (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@kancelariafrey.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Frey

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…